Uczniowie klas pierwszych od kilku miesięcy realizowali zadania w ramach programu Akademii Bezpiecznego Puchatka w zakresie tematyki bezpieczeństwa w szkole, na drodze, w domu i w Internecie. Cykl zajęć zakończyli Testem Bezpieczeństwa, który musieli wykonać samodzielnie on-line. Wszyscy zaliczyli go bezbłędnie! Pierwszoklasiści otrzymali Certyfikat potwierdzający udział w programie. Brawo!

Koordynator: M.Łapuć