Staropolskie powiedzenie mówi "Grosz do grosza, a będzie kokosza". Podczas akcji, w której Państwo wraz dziećmi wzięli udział okazało się, że zalegające w domu drobniaki zebrane razem stworzyły na tyle dużą kwotę (1026,19 zł), która wystarczy, by wymiernie pomóc potrzebującym osobom. 
Z tego miejsca w imieniu potrzebujących oraz swoim dziękuję za zaangażowanie, wsparcie oraz okazane serce.
Towarzystwo NASZ DOM