Dla uczniów klas 8 zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. Każdy nauczyciel uczący matematyki, języka polskiego oraz języka angielskiego w klasach VIII przeznacza 45minut na konsultacje z każdą klasą/grupą wg poniższego harmonogramu.
W dniach 16-18.06 (egzamin) konsultacje nie odbywają się.

Dla uczniów klas 1-7 zapewnia się konsultacje online po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem.