WAŻNE DATY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH!

Zmieniony harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych wskazuje na dzień 10 lipca 2020r., jako moment zakończenia składania wniosków i świadectw przez kandydatów.

W terminie 31 lipca – do 4 sierpnia br. – rozpocznie się czas na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.