ROK SZKOLNY 2021/2022

Nr rachunku Rady Szkoły - 10 1240 1271 1111 0000 1493 0106

Prezydium Rady Szkoły:
przewodnicząca - p.Katarzyna Jadeszko
sekretarz - p.Krzysztof Krystecki 
członek - p.Małgorzata Łapuć

Prezydium Rady Rodziców:
przewodniczący - p.Paweł Gąsior
z-ca przew. - p.Piotr Licznerski
osoba uzupeł.skład - p.Emilia Herbasz

Przewodniczący Rad Oddziałowych:

kl.0 - p.Paweł Gąsior

kl.1a - p.Sylwia Białopolska

kl.1b - p.Magdalena Licznerska

kl.2a - p.Sławomir Sieradzki

kl.2b - p.Agnieszka Czapiewska

kl.3a - p.Marian Piątek

kl.3b - p.Piotr Licznerski

kl.3c - p.Emilia Herbasz

kl.4a - p.Justyna Weryk
kl.4b - p.Kamila Dobrzycka
kl.4c - p.Sylwia Hintzke-Kleindienst
kl.5a - p.Anna Ihnatowicz
kl.5b - p.Michał Nowoszewski
kl.5c - p.Jarosław Nałęcz
kl.6a - p.Beata Jelitto
kl.6b - p.Agnieszka Kamińska
kl.7a - p.Anna Jastrzębowska
kl.7b - p.Monika Krawiel
kl.7c - p.Elżbieta Skałuba
kl.7d - p.Małgorzata Mańkowska
kl.7e - p.Paweł Gąsior
kl.7f - p.Grzegorz Janiak
kl.8a - p.Anna Lutomska
kl.8b - p.Joanna Adamska
kl.8c - p.Anna Olszewska
kl.8d - p.Beata Kaczmarczyk Szymańska
kl.8e - p.Anna Wojowska