ROK SZKOLNY 2020/2021

Prezydium Rady Szkoły:
przewodnicząca - p.Cecylia Dolna (pedagog szkoły)
sekretarz - p.Krzysztof Krystecki (nauczyciel kl.4-8)
członek - p.Katarzyna Jadeszko (nauczycielka kl.1-3)

Prezydium Rady Rodziców:
przewodniczący - p.Paweł Gąsior
z-ca przew. - p.Piotr Licznerski
osoba uzupeł.skład - p.Dagmara Gałat

Przewodniczący Rad Oddziałowych:

Lp.

Klasa

Nazwisko i imię rodzica

0

Licznerski Piotr

1a

Sieradzki Sławomir

1b

Gałat Dagmara

2a

Piątek Marian

2b

Licznerski Piotr

2c

Thiel Sławomir

3a

Boczoń Rafał

3b

Dobrzycka Kamila

3c

Hintzke – Kleindienst Sylwia

4a

Ihnatowicz Anna

4b

Skwierawski Mirosław

4c

Nałęcz Dorota

5a

Jelitto Beata

5b

Kamińska Agnieszka

6a

Jastrzębska Anna

6b

Zięba Karolina

6c

Różycka Kamila

6d

Chirek Karolina

6e

Gąsior Paweł

6f

Janiak Grzegorz

7a

Lutomska Anna

7b

Adamska Joanna

7c

Czerwińska Marzena

7d

Kaczmarczyk – Szymańska Beata

7e

Wojowska Anna

8a

Zadroga Ewa

8b

Myc Paweł

8c

Zbroińska Dorota