Opłaty - Szkoła Podstawowa nr 80 im. Budowniczych Portu Północnego

Opłata w czerwcu 2022r. 

Opłata za obiady w czerwcu 2022r.: 

Klasy 1-8 kwota do zapłaty 70,00 zł
Obiady w czerwcu wydawane są do 22 czerwca. 17 czerwca nie ma w szkole obiadu.


Grupa przedszkolna
Obiady wydawane są do 30 czerwca
Do zapłaty 160,00 zł lub 100,00 zł.

 

Termin płatności do 10.06.2022r.

oplaty-130571.jpg

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PŁATNOŚCI ZA OBIADY

W roku szkolnym 2021/2022 w stołówce szkolnej warunkiem korzystania z obiadów jest podpisanie umowy oraz opłacenie kaucji (w kwocie 10zł) za kartę magnetyczną.  

Kaucję za kartę należy wpłacić u Intendenta gotówką!

Na konto wpłacać można tylko kwotę za obiady.

Zgodnie z zapisem w umowie w roku szkolnym 2021/2022 obowiązują indywidualne numery kont bankowych, na które będą wnoszone płatności.

Po wprowadzeniu umowy rodzic otrzyma w wiadomości na GPE numer konta przypisany do dziecka z kwotą oraz terminem płatności za wrzesień.

Numer konta do wpłat z zeszłego roku nie jest już aktywny, prosimy nie dokonywać wpłat!

Koszt 1 obiadu dla ucznia wynosi 5.00 zł 

Umowę w dwóch egzemplarzach prosimy złożyć w formie papierowej u Intendenta.

W przypadku samodzielnego drukowania umowy przez rodzica, prosimy aby umowa została wydrukowana na jednej kartce(dwustronnie).

Umowę podpisujemy dla każdej osoby osobno (rodzeństwo).

Ze względu na konieczność wprowadzenia umów do systemu GPE bardzo prosimy umowę złożyć maksymalnie do 07 września 2021r.

Przed wykonaniem przelewu należy posiadać podpisaną umowę oraz wpłaconą kaucję (10 zł) za kartę.

Opłaty za obiady należy wnosić przelewem na indywidualne konto bankowe (za każde dziecko na osobnym przelewie) od 10 do 30/31 dnia miesiąca za miesiąc następny.

Wyjątek będą stanowić płatności za wrzesień i styczeń. W tym przypadku termin będzie podawany na szkolnej stronie www oraz przy wejściu do szkoły.

Obiady rozpoczynają się 08.09.2021r.

Dzieci, które nie będą posiadały karty magnetycznej nie będą mogły korzystać z obiadów w stołówce. 

Brak wpłaty w terminie powoduje blokadę karty i uczeń nie będzie mógł pobierać obiadu do czasu uregulowania zaległości. 

powrót do góry