Prezydium Rady Rodziców, po przeanalizowaniu nadesłanych propozycji ubezpieczenia uczniów, zarekomendowało Przewodniczącym Rad Oddziałowych, ubezpieczenie NNW PZU EDUKACJA

Ubezpieczenie jest dobrowolne, w trzech wariantach do wyboru. Okres ubezpieczenia: 01.10.2021r. - 30.09.2022r. Umowę można zawierać do końca października 2021r. korzystając z poniższego linku:

https://ubestrefa.pl/oferta/2ba4u2

Podmiot Obsługujący

Elwira Baj
email:
ebaj@agentpzu.pl
telefon:
665013642