Zebrania z rodzicami

klasy 0-3: 11.09.2019r., 20.11.2019r., 29.01.2020r., 18.03.2020r., 20.05.2020r.

klasy 4-8: 12.09.2019r., 21.11.2019r., 30.01.2020r., 19.03.2020r., 21.05.2020r.

Wystawianie ocen

I okres 02.09.2019r. – 09.01.2020r.

  • oceny przewidywane 18.11.2019r.

  • wystawienie ocen 18.12.2019r.

  • poinformowanie uczniów 19.12.2019r.

  • sprawdzenie przez wychowawcę, czy rodzice odczytali w e-dzienniku wystawione oceny 20.12.2019r.

II okres 10.01.2020r. – 17.06.2020r.

  • oceny przewidywane 11.05.2020r.
  • wystawienie ocen 10.06.2020r.

  • poinformowanie uczniów 15.06.2020r.

  • sprawdzenie przez wychowawcę, czy rodzice odczytali w e-dzienniku wystawione oceny 16.06.2020r.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

  • posiedzenia klasyfikacyjne: 09.01.2020r., 17.06.2020r.
  • posiedzenia podsumowujące: 28.01.2020r., 30.06.2020r.