TERMIN WYSTAWIENIE OCEN

OKRES I

14.01.2022

Okres I 
01.09.2021 - 21.01.2022

OKRES II

08.06.2022

Okres II
24.01 – 24.06.2022

WYSTAWIENIE OCEN PRZEWIDYWANYCH

OKRES I

14.12.2021

OKRES II

06.05.2022

RADY PEDAGOGICZNE

KLASYFIKACYJNE

21.01.2022

15.06.2022

PODSUMOWUJĄCE

25.01.2022

28/30.06.2022

ZEBRANIA Z RODZICAMI

KLASY 0-3

08.09.2021; 17.11.2021; 26.01.2022; 23.03.2022; 18.05.2022

KLASY 4-8

09.09.2021; 18.11.2021; 27.01.2022; 24.03.2022; 19.05.2022