TERMIN WYSTAWIENIE OCEN

OKRES I

22.01.2021

OKRES II

18.06.2021

WYSTAWIENIE OCEN PRZEWIDYWANYCH

OKRES I

22.12.2021

OKRES II

18.05.2021

RADY PEDAGOGICZNE

KLASYFIKACYJNE

22.01.2021

18.06.2021

PODSUMOWUJĄCE

26.01.2021

29.06.2021

ZEBRANIA Z RODZICAMI

KLASY 0-3

09.09.2020; 18.112020; 27.01.2021; 24.03.2021; 26.05.2021

KLASY 4-8

10.09.2021; 19.11.2020; 28.01.2021; 25.03.2021; 27.05.2021