Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzony jest w naszej szkole już od wielu lat. W tym roku po raz kolejny zajęcia RUR polegały na poznaniu zasad pierwszej pomocy i kształtowaniu prawidłowych postaw podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na godzinach wychowawczych uczniowie zostali zapoznani z ogólnymi zasadami udzielania pomocy, a na lekcjach wychowania fizycznego, przy użyciu fantomów, uczyli się praktycznych umiejętności. Wszystkie zajęcia odbyły się w reżimie sanitarnym. Zajęcia odbyły się zgodnie ze standardem III ogólnopolskiego programu Szkoła Promująca Zdrowie.