Spotkanie w rejonie - Szkoła Podstawowa nr 80 im. Budowniczych Portu Północnego

W dniu 5 marca br. odbyło się w naszej szkole spotkanie dla przedszkoli, szkół i placówek Szkoła Promujące Zdrowie i Przedszkole Promujące Zdrowie. Dziękujemy paniom Paulinie Promińskiej, wicedyrektor SP79 w Gdańsku i Monice Suchwałko, wicedyrektor SP20 w Gdańsku za przedstawienie przykładów dobrej praktyki w ich placówkach. W czasie spotkania uczestnicy zapoznali się także z planowaniem pracy i ewaluacją działań w placówce realizującej program Szkoła Promujące Zdrowie i Przedszkole Promujące Zdrowie.

Spotkanie prowadziła: Anna Pisowacka
Szkolny koordynator SzPZ

powrót do góry