W ramach SOC zrealizowaliśmy projekt "Granie na ekranie. Młodzież w świecie gier cyfrowych" polegającym na uczestnictwie w szkoleniach dla uczniów, nauczycieli i rodziców. To przedsięwzięcie wpisuje się w podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/21.