Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci 2 kwietnia dla uczniów drugiej klasy odbyły się cykliczne zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii. Uczestniczące w nich dzieci zostały zapoznane z opowiadaniem „Kapelusz Pani Wrony” – jedną z najnowszych pozycji zakupionych do biblioteki ze środków Narodowego Funduszu Rozwoju Czytelnictwa.

Po wysłuchaniu i omówieniu tekstu o wyraźnych walorach terapeutyczno-wychowawczych uczniowie wykonali prace plastyczne obrazujące treści, które wywarły na nich największe wrażenie.

W tym dniu również udało nam się pozyskać specjalne dedykacje autorskie dla naszych czytelników w książkach Andrzeja Perepeczki – znanego gdańskiego pisarza marynistycznego.