KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
według MEN
 
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
2 września 2019r.
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2019r.
Ferie zimowe
13 - 24 stycznia 2020r.
Wiosenna przerwa świąteczna
9 - 14 kwietnia 2020r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
26 czerwca 2020r.
Ferie letnie
27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.


Dodatkowe dni wolne: