KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
według MEN
 
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
1 września 2021r.
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2021r.
Ferie zimowe
14 - 25 lutego 2022r.
Wiosenna przerwa świąteczna
14 - 19 kwietnia 2022r.
Egzamin ósmoklasisty
24 -26 maja 2022r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
24 czerwca 2022r.
Ferie letnie
25 czerwca – 31 sierpnia 2022r.


Dodatkowe dni wolne: 14.10.21r.; 12.11.21r.; 07.01.22r.; 02.05.22r.; 17.06.22r.