KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
według MEN
 
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
1 września 2020r.
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2020r.
Ferie zimowe
1 - 14 lutego 2021r.
Wiosenna przerwa świąteczna
1 - 6 kwietnia 2021r.
Egzamin ósmoklasisty
25 -27 maja 2021r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
25 czerwca 2021r.
Ferie letnie
26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.


Dodatkowe dni wolne: 4-5.01.21r., 25-27.05.21r., 4.06.21r.