Wychowawcy świetlicy Astronauci w roku szkolnym 2019/2020:

p.Ewelina Wachowiak
p.Irena Hałun
p.Marta Jerzykiewicz
p.Agnieszka Dybowska
p.Joanna Sowula

Kontakt z wychowawcami: swietlicaastro@wp.pl

Zajęcia stałe:

- żywe słowo,
- plastyczne,
- rekreacja,
- dydaktyczne,
- umuzykalniające,
- integracyjne,
- odrabianie prac domowych,
- edukacja czytelnicza.