Wychowawcy świetlicy Podróżnicy w roku szkolnym 2019/2020:

p.Domżalski Bartosz
p.Stryjewski Łukasz
p.Okuniewska Magdalena 

Kontakt z wychowawcami: swietlica.podroznicy@gmail.com

Zajęcia stałe:

KREATYWNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE

EDUKACJA CZYTELNICZA

EDUKACJA PODRÓŻNICZA

ZABAWY DOWOLNE w kącikach zainteresowań : (kuchennym, teatralnym, konstrukcyjnym-klocki, plastycznym, czytelniczym, w domku dla lalek)

ZABAWY WSPÓLNE W KOLE NA DYWANIE („Dyrygent”, „Cztery kąty”, „Głuchy telefon”, „Kaczka-kaczka-gęś”, „Ąse-madąse”, „Turek”, itp.)                                                                                       
GRY ZESPOŁOWE (zespołowe dyscypliny sportowe)

ZABAWY RUCHOWE („Gimnastyka poranna”, „Zabawy ze skakankami”, „Wyścigi rzędów”, „Zbijak”, „Murarz”, „Berek”, itp.)   

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE

ZAJĘCIA TANECZNE

GRY PLANSZOWE ORAZ  UKŁADANIE  PUZZLI

EDUKACJA FILMOWA

POGADANKI NA RÓŻNE TEMATY

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

WYJŚCIA EDUKACYJNE (np. do biblioteki osiedlowej, do parku)