Zapraszamy uczniów klas 1-3 i 4-8 do udziału w IV WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „ANIOŁY BOŻONARODZENIOWE”.  
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 89 w Gdańsku. Honorowy patronat objął Prezydent Miasta Gdańska.  Zadaniem uczestników jest wykonanie ANIOŁA w formie przestrzennej zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie konkursu.  Prace konkursowe z informacją o autorze wraz z wypełnionym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na udział w konkursie należy indywidualnie dostarczyć lub przesłać do 7 grudnia 2018r. na adres: 
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku
ul. Szyprów 3, 80-335 Gdańsk
z dopiskiem „ANIOŁY”