Kocham Polskę - Szkoła Podstawowa nr 80 im. Budowniczych Portu Północnego

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „KOCHAM POLSKĘ”

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-VIII do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „KOCHAM POLSKĘ” organizowanym przez SPnr33 w Katowicach.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub fotografii

W części plastycznej należy przygotować własną wersję obrazu polskiego malarza (kopia wierna lub wolna). Można też stworzyć pracę inspirowaną kilkoma dziełami jednego twórcy. Część fotograficzna konkursu polega na wykonaniu zdjęcia inspirowanego twórczością uznanego polskiego artysty. Fotografia może też przedstawiać dzieło malarskie, rzeźbiarskie lub architektoniczne znajdujące się w przestrzeni publicznej (również sztukę ludową).

Prace plastyczne będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
KATEGORIA I – uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej
KATEGORIA II – uczniowie klas 4 –6 szkoły podstawowej
KATEGORIA III – uczniowie klas 7 – 8 szkoły podstawowej oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych.
Fotografie będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe.

Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę malarską lub rysunkową oraz jedną fotografię. Praca powinna być oryginalnym projektem autora, powinna być wykonana samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe są wykluczone).

Technika wykonania pracy plastycznej: dowolna płaska, umożliwiająca ekspozycję w antyramie.

Formaty prac malarskich i rysunkowych: A-3 lub A-4. Formaty fotografii: nie mniejsze niż 18 x 24 [cm].

Do prac konkursowych należy dołączyć niezbędne ZAŁĄCZNIKI – zgodnie z warunkami uczestnictwa zawartymi w Regulaminie konkursu (punkt IV).  Prace podpisane nieczytelnie, bez załączników (załączniki nr 1,3,4 i 4a przyklejone z tyłu pracy) lub nie spełniające innych wymogów regulaminu nie będą brały udziału w konkursie.

 TERMIN DOSTARCZANIA PRAC:

do 3 kwietnia 2019 roku do Pani A.Trochy (sala 120).

 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w 30 maja 2019 roku.

 REGULAMIN KONKURSU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI – do pobrania poniżej.

powrót do góry