Konkurs plastyczny dla klas 1-8 - Szkoła Podstawowa nr 80 im. Budowniczych Portu Północnego

Zapraszamy uczniów klas I-VIII do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Zwierzyniec Jana Brzechwy pod lupą”. Organizatorem jest Projektornia Gdański Archipelag Kultury w Gdańsku Brzeźnie. 
 
Zadaniem uczestnika jest przedstawienie własnej interpretacji wybranego motywu lub sceny z wybranej przez siebie indywidualnie z wybranego utworu poetyckiego Jana Brzechwy. 
Technika plastyczna dowolna / płaska. 
Format dowolny. 
Obowiązują trzy kategorie wiekowe: 
- uczniowie klas I-III
- uczniowie klas IV-VI
- uczniowie klas VII-VIII 
Do pracy konkursowej należy załączyć wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA - do pobrania poniżej. 
Do wyboru jedna z dwóch możliwości dostarczania prac konkursowych: 
- indywidualnie - do 16 kwietnia 2019r. do Projektorni GAK, pod adres: ul.Dworska 29A, Gdańsk-Brzeźno, 
- zbiorowo - do 9 kwietnia 2019r. do Pani Agnieszki Trochy (sala 120). 
Regulamin konkursu obejmuje 3 strony publikowane osobno. 
powrót do góry