Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w szkolnym konkursie Maraton Nauk Przyrodniczych. Konkurs odbędzie się w dwóch grupach wiekowych, klasy 4-5 oraz 6-8. Konkurs jest 3-etapowy. Do drugiego etapu przechodzą uczniowie, którzy zdobędą przynajmniej 50 % poprawnych odpowiedzi. Po trzecim etapie punkty będą zsumowane, a uczniowie, którzy zdobędą największą ilość punktów zdobędą tytuł Mistrza Nauk Przyrodniczych. Udział należy zgłosić do organizatorów, do 27 marca.

I etap29 marca, godz. 13.45, sala 201 i 205

Organizatorzy: kl. 4-5 Lucyna Cybula, klasy 6-8 Anna Pisowacka