Zapraszamy uczniów SP80 do wzięcia udziału w MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE NA POMOC DYDAKTYCZNĄ XXI WIEKU, którego organizatorem jest Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych, Liceum Plastyczne oraz Szkoła Podstawowa Programów Indywidualnych w Gdańku Oliwie.

Zadaniem uczestnika jest wykonanie pomocy dydaktycznej w dowolnej formie np.: gry, modelu przestrzennego, planszy, prezentacji multimedialnej, zapisu cyfrowego. Praca może być opracowana względem dowolnego przedmiotu. Musi mieć kształt ostateczny; projekty i pomysły nie będą oceniane.

Prace na konkurs przygotowuje uczestnik samodzielnie (dopuszczalne 2 osobowe zespoły).

Uczestnicy konkursu dołączają do pracy oświadczenie, że praca nie jest kopią oraz że jest własnoręcznie wykonana. Ponadto należy dołączyć Kartę Zgłoszenia (druk do pobrania) + Oświadczenie (druk do pobrania). 

Pracę wraz ze zgłoszeniem i oświadczeniami przyjmuje nauczyciel przedmiotu, do którego adresowana jest pomoc do 18 grudnia 2018 r.