Wyniki naszych uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego

W październiku 2018 r. odbył się ogólnopolski konkurs językowy Weltsprachen für Kinder, organizowany przez Wydawnictwo SYNAPSA. Wzięło w nim udział 11 uczniów z klasy 8B, a wśród nich najlepsze wyniki uzyskali:

Paweł Puzdrowski – 85%,

Jakub Polak – 77%,

Radosław Jankowski – 77%.

Gratulujemy! Nagrody zostaną rozdane na najbliższym apelu.

                                                                                              Organizator:Beata Resmer