W październiku br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Olimpus” z przyrody i geografiiLaureatami konkursu zostali: 

Klasy 8 (geografia) 

Mateusz Kurpisz  klasa 8c, I miejsce- Grawerowany dyplom laureata, Nagroda książkowa

Witold Reiwer, klasa 8b , XIII miejsce -Dyplom laureata

Klasy 5 (geografia)

Barbara Hennig, klasa 5e, II miejsce -Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Wyniki uzyskane w konkursie przez wszystkich uczniów znajdują się na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego. Dyplomy oraz nagrody uczniowie otrzymają na apelu szkolnym. Serdecznie gratuluję laureatom olimpiady i dziękujemy uczniom za udział. Jestem z Was bardzo dumna! 

Anna Pisowacka