Olimpus z geografii - Szkoła Podstawowa nr 80 im. Budowniczych Portu Północnego

Z ogromną radością  informuję, że 3 uczniów naszej szkoły zdobyło tytuł laureata konkursu geograficznego w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Olimpus. Konkurs odbył się 15 maja w formie online. Laureatami zostali: Jan Lach z klasy 5b, Filip Zięba z klasy 5b oraz Maksymilian Resmer z klasy 6a. Serdecznie gratuluję zwycięzcom, a wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie dziękuję za zaangażowanie. O przykazaniu pamiątkowych  dyplomów oraz nagród powiadomię w późniejszym terminie.

Anna Pisowacka

powrót do góry