26 lutego MSU ogłosił Szkolny Konkurs Plastyczny „Idzie wiosna” dla uczniów klas 0-3. Wprawdzie napłynęło niewiele prac, ale były one oryginalne, wykonane w sposób ciekawy i pomysłowy. Wszystkim, którzy przygotowali swoją pracę konkursową, komisja przyznała tytuł Laureata oraz równorzędne nagrody. Są to:

  1. Liliana Galant - grupa „0”
  2. Antoni Karbowski – kl. 1b
  3. Wójcicka Zuzanna – kl. 2a
  4. Hania Markiewicz – kl. 2a
  5. Karolina Osimowicz – kl. 2a
  6. Mateusz Brylowski - kl.2b
  7. Piotr Król – kl. 2b
  8. Joanna Kamińska – kl. 3b

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, dziękujemy za udział i zapraszamy do kolejnych konkurów MSU. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone laureatom po powrocie do szkoły.                                                  

Niedziela i M. Kamieniecka