Wyniki konkursu OLIMPUS z języka niemieckiego 

Jak co roku, uczniowie klas 7-8 wzięli udział w sesji wiosennej olimpiady z języka niemieckiego OLIMPUS. Jest to konkurs o zasięgu ogólnopolskim.

W tym roku nasi uczniowie otrzymali DYPLOMY LAUREATA:

- w  kategorii  klas ósmych:

Kacper Fischer (13. miejsce w Polsce)

Bruno Ramski (15. miejsce w Polsce)

- w  kategorii klas siódmych:

Hubert Fischer (15. miejsce w Polsce).

Dodatkowo 16. miejscem może się poszczycić Maksymilian Resmer, który reprezentował uczniów klas siódmych.

Gratuluję zwycięzcom i życzę dalszych sukcesów!

                                                         nauczyciel języka niemieckiego

                                                                   Beata Resmer