Wyniki międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. "Zimowe krajobrazy" zorganizowanego przez świetlicę "Astronauci":


W kategorii klas 0-I


I - Marta Bartel kl. Ic SP76
II - Anastazja Klaman kl. Ia SP76
III - Aniela Jabłońska kl. Ic SP76


W kategorii klas II-III


I - Anastasiya Lizahub kl. IIIa SP44
- Saskia Wojdylak kl. IIa SP76
II - Agata Bieńkowska kl. IIb SP80
- Dawid Rostkowski kl. IIb SP80
III - Kinga Dąbrowska kl. IIIa SP80

Gratulujemy laureatom!