Organami szkoły są:

​Dyrektor Szkoły, 

Rada Pedagogiczna,

Rada Szkoły,

Rada Rodziców, 

Samorząd Uczniowski.

ROK SZKOLNY 2019/2020

Prezydium Rady Szkoły:
przewodnicząca - p.Cecylia Dolna (pedagog szkoły)
sekretarz - p.Krzysztof Krystecki (nauczyciel kl.4-8)
członek - p.Katarzyna Jadeszko (nauczycielka kl.1-3)

Prezydium Rady Rodziców:
przewodniczący - p.Adam Ryza
z-ca przew. - p.Paweł Gąsior
osoba uzupeł.skład - p.Piotr Licznerski

Przewodniczący Rad Oddziałowych:

oddział przedszkolny


p.Klaudia Skup

1a

p.Marian Piątek

1b

p.Piotr Licznerski

1c

p.Sławomir Thiel

2a

p.Rafał Boczoń

2b

p.Kamila Dobrzycka

2c

p.Wioleta Wiszniewska

3a

p.Anna TYmosiewicz

3b

p.Sławomir Pragacz

3c

p.Dorota Nałęcz

4a

p.Krzysztof Pytel

4b

p.Agnieszka Kamińska 

5a

p.Anna Jastrzębska

5b

p.Agnieszka Suchodolska-Wamka

5c

p.Kamila Różycka

5d

p.Katarzyna Smal

5e

p.Paweł Gąsior

5f

p.Grzegorz Janiak


6a

p.Anna Lutomska


6b

p.Joanna Adamska


6c

p.Wojciech Jastrzębski


6d

p.Michał Gołędek


6e

p.Anna Wojowska


7a

p.Ewelina Formela

7b

p.Paweł Myc

7c

p.Dorota Zbroiński
8a

p.Julia Orobij

8b

p.Jolanta Podbielska

8c

p.Adam Ryza

8d

p.Anna Andryszak