Szanowni Państwo, poniżej znajdują się do pobrania: 1. Umowa na korzystanie z obiadów (klasy 1-8) oraz 2. Umowa na korzystanie z obiadów dla grupy przedszkolnej.

Umowę należy pobrać, wypełnić i dostarczyć w dwóch egzemplarzach do skrzynki podawczej znajdującej się przy drzwiach wejściowych do szkołyUmowę podpisujemy dla każdego dziecka osobno (w przypadku rodzeństwa).

Prosimy, aby umowa została wydrukowana na jednej kartce (dwustronnie).

Ze względu na konieczność wprowadzenia umów do systemu GPE bardzo prosimy umowę złożyć maksymalnie do 07 września 2021r.

Uczniowie, którzy posiadają kartę obiadową z zeszłego roku korzystają z niej również w tym roku. W przypadku nowych uczniów, którzy nie posiadają karty, bardzo proszę o dołączenie kaucji 10 zł do umowy (najlepiej z zaklejonej kopercie z danymi dziecka-imię, nazwisko, klasa). 

Informacja o kwocie i terminie płatności za wrzesień zostanie podana w tym tygodniu.

Wszelkie zapytania prosimy kierować do intendenta mailowo - obiady.sp80@poczta.fm lub tel. (58) 556 46 62 wew.20.

Wydawanie obiadów rozpocznie się od 8 września br.