A może na rower…..

Zapraszamy do zapoznania się z trasami rowerowymi, które opracowali uczniowie klas 5-8 w ramach projektu „Idzie wiosna, zadbaj o siebie”. Wyznaczone trasy obejmują zwiedzanie wybranych walorów i zasobów środowiska geograficznego naszego regionu. Wystaw prac znajduje się na holu I piętra. Zadanie wykonane zostało w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie, standard III.