Celem konkursu jest wyłonienie dwóch najlepszych graficznych symboli (logo) dla Samorządu Uczniowskiego oraz Koła Wolontariatu. Logo wykorzystywane będzie przez Samorząd oraz Koło do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

Konkurs trwa od 4.11.2020 r. do 27.11.2020 r. i jest skierowany do uczniów klas 4-8.
Logo powinno być czytelne i łatwe do zapamiętania, być łatwo identyfikowane z naszą szkołą oraz nie może być większe niż format a5.
Prace konkursowe w wersji elektronicznej prosimy wysłać na adres email: hmosiejko@gmail.com i zatytułować wiadomość "Konkurs - logo"

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

- zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
- oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
- czytelność i funkcjonalność projektu,
- estetyka wykonania projektu.

Czekamy na Wasze prace,
Zuzanna Baranowska, Martyna Mysiakowska, Hubert Mosiejko